FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

ARAÇ KURTARMA-ÇEKME KURSU

İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Tipi İş Makinesi kullanımı operatörlük Eğitimi :
İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörü Kimdir?
İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Operatörü; İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?
İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma)Tipi İş Makinesi Kurs Programı 18/09/2015 tarih ve 88 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.
Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Kullanıcıları İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.
İş Güvenliği Uzmanları'da firmalarda Risk değerlendirme yaparken İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Makinesi kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
Çalıima Bakanlığından gelen İş Müfettişleri'de İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Makinesi kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.
Karayolları Trafik Kanunu Madde 36'da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesi Nereden alınır?
İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma)Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan ULU ÖZ BURSA İŞ MAKİNALARI KURSUNDAN ALINIR
Operatörlük Kurslarına Bavuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
5 adet Fotoğraf
Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu "G sınıfı sürücü olur" veya"İş Makinesi Kullanabilir" ibaresi yazacak,
Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Operatörlük Belgesinde ne yazacak?

Kurs sonunda yapılacak yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan kursiyere “İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Makinesi Sertifikası” verilir. Uygulama sınavında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha tanınacaktır.

İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Operatörlük Belgesini G sınıfı Sürücü Belgesine Çevirmelimiyim?

G sınıfı Sürücü Belgesi Karayolları Trafik Kanununa göre Karayolunda hareket edecek araçları kullanmak için gerekli olan bir belgedir. Kullandığınız İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) ile Karayoluna çıkacaksanız Ehliyetinize "G" sınıfı sürücü belgesi olarak işletmeniz gerekmektedir.
İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Operatörü; İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Makinseini sadece şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacağı zaman Operatörlük Belgesinin (sertifikanın) alınması ve özlük dosyasında saklanması yeterli olacaktır.
Bunun yanında bazı firmalar İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) Operatörünün İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacak olasalar bile, İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma)Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesinin eliyete işlenmesini istemektedir.
Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri'de İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
Karayolunda ise İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Çekme - Taşıma) kullanıcılara Trafik Memruları G sınıfı sürücü belgesini sormaktadır.

TOP bursa src,bursa osmaangazi bursa ehliyet bursa iş makina kursu bursada işmakinaları kursu bursa operatörlük kursu bursada kurs işmakina kurs forklift kursu bekoloder kursu ekskavatöe kursu beton mikser kursu kule vinç kursu personel yük yükleyici kursu sondaj kursu pompa kursu silindir kursu mobil vinç kursu araç kurtarma çekici kursu osmangazide iş makina kursları osmangazide operatör yetiştirme kursu operatörlük kursu